Báo cáo tình chính chính là một trong những cơ sở dữ liệu quan trọng giúp các nhà đầu tư đánh giá được tiềm năng của công ty phát hành cổ phiếu. Thông qua đó bạn có thể định giá cổ phiếu chính xác và đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp.

Chuyên mục Báo cáo tài chính – Nguontaichinh.com là nơi tổng hợp và cập nhật nhanh chóng nhất các báo cáo tài chính của các công ty phát hành chứng khoán, cổ phiếu tại thị trường Việt Nam và trên thế giới.

Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là là hệ thống các thông tin kinh tế, tài chính của công ty, doanh nghiệp được kế toán trình bày dưới dạng bảng biểu theo đúng quy định tại chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán.

Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh, các luồng tiền của doanh nghiệp. Đối với các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán thì cần lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý – trừ quý IV).

Một báo cáo tài chính hoàn chỉnh sẽ có các thông tin như tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập khác, chi phí sản xuất, chi phí khác, lãi, lỗ, phân chia kết quả kinh doanh, các luồng tiền. Đồng thời báo cáo tài chính còn có bản thuyết minh báo cáo tài chính giải trình về các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính tổng hợp và các chính sách kế toán đã áp dụng.

Lợi ích của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính giúp cổ đông, nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan nhất về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư cũng như tình hình tài chính của doanh nghiệp.

Thông qua báo cáo tài chính các nhà đầu tư có thể đánh giá thực trạng, tiềm năng tài chính, hoạt động kinh doanh, khả năng sinh lời, khả năng hoàn trả nợ của doanh nghiệp. Đầu thời đánh giá rủi ro khi đầu tư.

Chính vì thế báo cáo tài chính rất quan trọng đối với các nhà đầu tư chứng khoán, cổ phiếu. Đây là một cơ sở dữ liệu quan trọng giúp bạn lựa chọn được cổ phiếu có tiềm năng sinh lời cao và có quyết định đầu tư đúng đắn nhất.

Nguontaichinh.com sẽ tổng hợp các thông tin, kiến thức về báo cáo tài chính đồng thời chúng tôi sẽ cập nhật các báo cáo tài chính của công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán liên tục. Từ đó quý khách hàng, bạn độc sẽ có được thông tin tổng quan về doanh nghiệp, công ty phát hành cổ phiếu, đưa ra các quyết định đầu tư cổ phiếu, đầu tư trái phiếu, chứng chỉ quỹ phù hợp.